CATEGORY

Máy Khoan, Vặn Vít

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTD170RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin BL1840B 18V 4Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTP141RTE MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DTS141RME MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

2 pin 18V 4Ah BL1840B, 1 sạc nhanh DC18RC

DF001DW MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

Bao gồm pin và cáp sạc

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DA331DZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DTW300FJX4 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin , sạc

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin , sạc

DF333DNX10 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Pin 12V 2.0Ah, 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc 2 cổng

DFS251RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18v 3.0Ah, 1 Sạc nhanh

DFS452RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 4.0Ah, 1 Sạc nhanh

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2.

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc DC18SD

DTD155RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1830B 18V 3.0 Ah

DTD153RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1850B 18V 5.0 Ah

DTD152RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD152RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

TL065DSYJ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 1

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

Sạc nhanh, 2 pin 12Vmax 2.0Ah, Thùng Makpac loại 1

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DA001GZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc