CATEGORY

Máy Khoan, Vặn Vít

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah( BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTD157RTJ MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 5.0Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (18V)

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 pin 18V 1.5Ah (BL1815N), 1 sạc (DC18SD)

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1 Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin 3.0Ah (BL1830B)

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Sạc nhanh. (DC18RC), 2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B)

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin18V 5.0Ah (BL1850B)

DDF485SFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 3.0Ah (BL18730B), 1 Sạc (DC18SD)

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DTS141RME MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN (18V)

2 pin 18V 4Ah BL1840B, 1 sạc nhanh DC18RC

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5.0Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DF002GA201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40V 2.0Ah (BL4020) , 1 Sạc (DC40RC), thùng Makpac loại 2(821550-0)

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin BL1830B 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 2.5Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA), thùng Makpac loại 2(821550-0)

DF032DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC (12VMAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)

Không bao gồm pin, sạc

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin, sạc

DF033DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 1.5Ah (BL1016)

DHP453SYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 pin 18V 1.5Ah (BL1815N), 1 sạc (DC18SD)

DF332DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DF333DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DF333DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 1.5Ah (BL1016)

DHP484RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B, 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP485SFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc (DC18SD)

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 pin 18V 4.0Ah(BL1840B), 1 sạc nhanh(DC18RC)

DTD156SFE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin BL1830B 18V 3.0Ah, 1 sạc DC18SD

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1830B 18V 3.0 Ah

DTD153RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1850B 18V 5.0 Ah

DUT131RTE MÁY TRỘN SƠN DÙNG PIN(BL)(18V)

2 Pin 18V 5.0Ah, 1 Sạc Nhanh (DC18RC)

TL064DSYE MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 1.5Ah (BL1016), sạc nhanh (DC10SB)

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh (DC40RA), 2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040)

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh (DC40RA), 2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040)

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

1 sạc (DC10WA), 2 pin 10.8V 1.3Ah (BL1013)

DWR180RF MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V)

1 pin 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

1 sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B)

HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

2 pin 40V 4.0Ah (BL4040), sạc nhanh (DC40RA)

TD022DSE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)

2 pin 1.5Ah (BL0715), sạc (DC10WA)

TD090DWE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

2 pin 1.3Ah (BL1013), sạc (DC10WA)

TD110DSAE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD110DSYE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), sạc nhanh (DC10SB)

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh, thùng Makpac loại 2(821550-0)

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DF488D002 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc tiết kiệm (DC18WB), 2 pin (BL1815G) 18V 1.5Ah

M6901D001 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 Pin BL1815G 1.5Ah & 1 Sạc DC18WB

DTD156SF1J MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

1 pin 18V 3.0Ah (BL1830B),1 sạc (DC18SD)

DTD172RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (18V)

Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B

TD003GA201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (40VMAX)

2 Pin 40V 2.0Ah (BL4020), 1 sạc (DC40RC)

TW202D001 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(18V)

2 pin 2.0Ah(BL1820G), sạc nhanh (DC18WB), hộp đựng đồ (821909-1)

Máy Cắt

DPB180RFE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(120X120MM)(18V)

01 sạc nhanh (DC18RC), 02 pin 18V 3.0 Ah (BL1830B).

DCC500RTE MÁY CẮT DÙNG PIN(125MM/AWS/BL)

2 pin 18V 5.0 Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DPB183RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

1 Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 18V 5.0 Ah BL1850B

CC301DSYE MÁY CẮT DÙNG PIN(12V MAX)

2 Pin 12Vmax 1.5Ah , 1 Sạc Nhanh DC10SB

DPB184RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

Sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1850B 18V 5.0 Ah.

CC300DWE MÁY CẮT DÙNG PIN(85MM)(10.8V)

2 Pin 1.3Ah (BL1013), Sạc (DC10WA)