DHP482SFX6 MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(101 PHỤ KIỆN KÈM THEO) (18V)

DHP482SFX6

Tính năng

( 1 pin 18V 3AH, 1 sạc )

Khả Năng Adjustable Circle: 60 mm (2-3/8") Flat Bit: 38 mm (1-1/2") Formwork: 38 mm (1-1/2") Forstner Drill Bit: 60 mm (2-3/8") Hole Saw: 60 mm (2-3/8") Multi-Siding Core Bit: 60 mm (2-3/8") Ship Auger: 38 mm (1-1/2") Single Spur Auger Bit: 38 mm (1-1/2") Wood (Drill Bit): 38 mm (1-1/2")
Khả Năng Đầu Cặp 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Kích thước (L X W X H) 198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9- 3/4")
Lưc đập/Tốc độ đập High / Low: 0 - 28,500 / 0 - 9,000
Lực Siết Tối Đa Hard / Soft: 62 / 36 N·m (550 / 320 i n.lbs.)
Lực Siết Khóa Tối Đa 54 N·m (480 in.lbs.)
Trọng Lượng 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)
Tốc Độ Không Tải High / Low: 0 - 1,900 / 0 - 600
Móc Treo (346317-0), Mũi vít  (+) (-) (784637-8), Pin (197600 - 6), Bộ sạc (DC18SD),  Bộ 101 Phụ Kiện.