CLX224S BỘ SẢN PHẨM(TD110D+DF333D)(12V MAX)

CLX224S

Tính năng

( 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc )