Máy Sử Dụng Pin 40VMax

Máy khoan, Vặn Vít

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

18.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah, Thùng makpac loại 3

DF001GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.084.000 VND

Không kèm pin và sạc

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

14.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.5Ah

DF002GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

4.246.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

19.426.000 VND

02 pin 40V Max 4.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP002GA201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

11.352.000 VND

02 pin 40V max 2.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

14.894.000 VND

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh.

Máy Siết Bu Lông

TW004GD201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(40VMAX)

17.446.000 VND

2 pin 40Vmax 2.5Ah, 1 sạc nhanh

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

22.924.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

TW001GZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.286.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TW001GZ02 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.572.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Mài Góc

GA003GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

16.984.000 VND

Fast charger, 2 battery 4.0Ah

GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA005GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.116.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin sạc

GA011GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.358.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah.

GA011GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin, sạc.

GA021GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA013GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.490.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah.

GA021GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA023GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA023GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không kèm pin sạc

GA013GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin, sạc

GA027GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA027GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA029GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA029GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không bao gồm pin sạc

GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.654.000 VND

Không kèm pin sạc

GA037GZ05 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.218.000 VND

Không kèm pin sạc

GA038GZ05MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.592.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau

Máy Cưa Kiếm

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

18.392.000 VND

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah, 1 sạc nhanh

JR001GZ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.776.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

Máy Thổi

UB001GZ MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Bắn Đinh

FN001GZ02 MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN

14.190.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Cắt Cỏ

9.040.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Đa Năng

UX01GZ MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

7.546.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Tỉa Hàng Rào

Radio Công Trường Dùng Pin Và Điện

Quạt

Máy Vặn Vít

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

17.446.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 40v 4.0Ah

TD001GZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

5.808.000 VND

Không bao gồm pin , sạc