TD090DWE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

TD090DWE

Tính năng

( Sạc, 2 pin 10.8v 1.3Ah )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Machine Screw: M4 - M8 mm (5/32 - 5/16") , Standard Bolt: M5 - M12 (3/16 - 1/2") , Coarse thread (in length): 22 - 90 mm (7/8 - 3-1/2"), High Strength Bolt: M5 - M10 (3/16 - 3/8") , Steel: 6 mm (1/4") Wood (Auger Bit): 6 mm (1/4")
Kích thước (L X W X H) 155 x 54 x 178 mm (6-1/8 x 2-1/8 x 7")
Lưc đập/Tốc độ đập 0 - 3,000 l/p
Lực Siết Tối Đa 90 N·m (800 in.lbs.)
Trọng Lượng 0.92 kg (2 lbs.)
Tốc Độ Không Tải 0 - 2,450 v/p
Mũi vít (+)(+)(784250-2), bao tay cầm(168467-9).