Dòng Pin Tiết Kiệm

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

HP488DZ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1.716.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cưa Lọng

JV183DZ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(18V)

2.134.000 VND

không bao gồm pin, sạc.

Máy Tỉa Hàng Rào

UM110DWYX MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(110MM)(18V)

3.410.000 VND

Sạc DC18WA , 1 pin 1.5Ah BL1815G