Dòng Pin Tiết Kiệm

Máy Siết Bu Lông

TW202D001 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(18V)

2 pin 2.0Ah(BL1820G), sạc nhanh (DC18WB), hộp đựng đồ (821909-1)