195584-2 SẠC NHANH DC18RC

195584-2(DC18RC)

Tính năng

Thời Gian Sạc(giờ) BL1830 : 0.36 , BL1850 : 0.75 , BL1860: 0.92