Bảo Trì Tòa Nhà ( Máy Hút Bụi )

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL106FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL107FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10WD)

CL107FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc (DC10WD)

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL121DWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 12V 1.5Ah (Bl1016), 1 sạc (DC10WD)

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DCL180FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DCL180SYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 1.5 Ah (BL1815N), 1 Sạc nhanh (DC18RC)

DCL182FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DCL182SYB MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 1.5Ah (BL1815N), 1 Sạc (DC18SD)

DCL182SYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 1.5Ah (BL1815N), 1 Sạc (DC18SD)

DCL184RF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

CL106FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc (DC10WD)