Bảo Trì Tòa Nhà ( Máy Hút Bụi )

Máy Hút Bụi Robot

DRC200Z MÁY HÚT BỤI ROBOT DÙNG PIN(BL)(18V)

26.246.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Hút Bụi Thẳng Đứng

Máy Hút Bụi 1

DVC862LRT2 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

17.578.000 VND

Sạc nhanh, 2 Pin 5.0 Ah

DVC862LZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(18VX2)

10.384.000 VND

Không kèm pin, sạc

Máy Hút Bụi Ly Tâm

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.080.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.080.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.838.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc

CL106FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL106FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.410.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.410.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.168.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc

CL107FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.168.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc

CL107FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL107FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL108FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.520.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.520.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.650.000 VND

Không pin, sạc

CL108FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.650.000 VND

Không pin, sạc

CL111DWR MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.410.000 VND

pin 10.8V/1.5Ah (cố định sẵn theo máy)

CL114FDWIX MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.124.000 VND

pin 12 V 2.0Ah (cố định trong máy)

CL121DWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.444.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.860.000 VND

Không pin, sạc

DCL180FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.730.000 VND

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL180SY CORDLESS CLEANER

4.092.000 VND

1 pin 18V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

DCL180SYB MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.092.000 VND

1 pin 18V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DCL180SYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.092.000 VND

1 pin 18V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

DCL180Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.232.000 VND

Không pin, sạc

DCL180ZB MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.232.000 VND

Không pin, sạc

DCL180ZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.232.000 VND

Không pin, sạc

DCL281FRF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(HEPA/BL)(18V)

7.018.000 VND

1 pin 18v 3.0Ah, 1 Sac nhanh.

DCL281FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(HEPA/BL)(18V)

7.018.000 VND

1 pin 18v 3.0Ah, 1 Sac nhanh.

DCL182FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

5.104.000 VND

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL182SY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.466.000 VND

1 pin 18V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DCL182SYB MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.466.000 VND

1 pin 18V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DCL182SYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.466.000 VND

1 pin 18V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DCL182Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.628.000 VND

Không pin, sạc

DCL182ZB MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.628.000 VND

Không pin, sạc

DCL282FRF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18V)

7.084.000 VND

1 pin 18v 3.0Ah, 1 Sac nhanh.

DCL182ZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.628.000 VND

Không pin, sạc

DCL282FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18V)

7.084.000 VND

1 pin 18v 3.0Ah, 1 Sac nhanh.

DCL282FZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18V)

3.718.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DCL282FZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18V)

3.718.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DCL184RF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

6.534.000 VND

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL184Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.124.000 VND

Không pin, sạc

DCL280FRF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(HEPA/BL)

6.908.000 VND

1 pin 18V 3,0Ah, 1 sạc nhanh

DCL280FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(HEPA/BL)

6.908.000 VND

1 pin 18V 3,0Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.838.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc