HM0810A MÁY ĐỤC BÊ TÔNG(CHUÔI LỤC GIÁC 17MM)

HM0810A

Tính năng

Lực thổi mỗi phút 2,900
Công Suất Đầu Vào 900W
Lưc Đập 7.6 J
Trọng Lượng 6.7 kg (14.7 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 5.0 m (16.4 ft)
Mủi đục nhọn, khóa lục giác, tay cầm.