Máy Bắn Đinh

Máy Bắn Đinh

DFN350Z MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(35MM)

11.594.000 VND

Không kèm pin sạc

DST121ZK MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH J 10MM)(18V)

11.968.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DST421ZK MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH J 4MM)(18V)

11.968.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DST421RFE MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(18V)

16.324.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DST121RFE MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH U 10MM)(18V)

16.324.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

9.152.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

FN001GZ02 MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN

14.190.000 VND

Không kèm pin sạc