CF003GZ QUẠT DÙNG PIN (450MM/40V MAX/18V/AC)

CF003GZ

Tính năng

( Không bao gồm pin,sạc )

Lưu Lượng Khí 38-120 m³/min
Air velocity 96-300 m/min
Sử dụng liên tục khi không đảo gió w/ BL4040: 115 / w/ BL4080F: 230 / w/ BL1860B: 90
Sử dụng liên tục khi đảo gió w/ BL4040: 110 / w/ BL4080F: 220 / w/ BL1860B: 85
Kích thước (L X W X H) w/o Battery: 312 x 633 x 770 mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Đường kính quạt 450 mm (17-3/4")
Trọng Lượng w/o Battery: 7.9 kg (17.4 lbs.)
Bộ chuyển đổi AC (TE00000793), dây điện (TE00000779)