DTW1002ZX2 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/DÂY ĐEO/BL)(18V)

DTW1002ZX2

Tính năng

( No Battery, Charger )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Standard bolt: M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") High tensile bolt: M10 - M24 (3/8" - 1")
Kích thước (L X W X H) 229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Lưc đập/Tốc độ đập Hard/ Medium/ Soft: 0-2,200/ 0-2,000/ 0-1,800
Lực Siết Tối Đa 1,000N·m (740ft·lbs)
Trọng Lượng BL1850B: 3.6kg (7.9lbs) BL1815N: 3.3kg (7.3lbs)
Tốc Độ Không Tải Hard/ Medium/ Soft: 0-1,800/ 0-1,000/ 0-900
Hanger, shoulder belt