DML809 ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG ĐIỆN VÀ PIN(18V/14.4V/AC)

DML809

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ Handle in Retracted Position: 249 x 370 x 278 mm (9-3/4 x 14-1/2 x 11") w/ Handle in Upright Position: 249 x 370 x 370 mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 3,800 / 1,500 / 800 lx at 3m from the light source: 380 / 150 / 80 lx at 5m from the light source: 150 / 60 / 30 lx
Độ Sáng High / Mid / Low: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm
Trọng Lượng 5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) Up to: 8.5
Dây nguồn điện