DML805 ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG PIN (18V/14.4V)(18V, 14.4V)

DML805

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) 214 x 261 x 328 mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8")
Độ Chiếu Sáng at 0.5m from the light source: Hi: 1,150 lx, Lo: 750 lx at 1m from the light source: Hi: 300 lx, Lo: 200 lx
Độ Sáng Hi: 750 lm, Lo: 450 lm
Trọng Lượng 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) Up to: 17