CL002GZ03 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(MÀU ĐEN/BL)(40V)

CL002GZ03

Tính năng

( Không kèm pin sạc )

Khả Năng CL002G: Cloth dust bag: 500 mL / Paper dust bag: 330 mL
Sử Dụng Liên Tục(giờ) w/ BL4040, 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: CL002G: 1,066 x 114 x 152 mm (42 x 4-1/2 x 6")
Lưu lượng khí tối đa 1.2 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 21 kPa (2,100 mmH2O)
Trọng Lượng CL002G: 1.8 - 3.0 kg (4.0 - 6.6 lbs.)
lưu lượng hút tối đa w/ Easy Shake Off Filter: 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
Đầu hút T (127828-2),đầu hút khe ( 413809-5),giá đỡ đầu hút khe (459038-6),ống(458942-6*2,túi lọc cao cấp (199966-0),túi bụi vải cao cấp (1910M4-5)