ML007G ĐÈN LED DÙNG PIN (40VMAX)

ML007G

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: 323 x 120 x 118 mm (12-3/4 x 4-3/4 x 4-5/8") w/ BL4040: 330 x 120 x 133 mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4") w/ BL4050F: 350 x 120 x 152 mm (13-3/4 x 4-3/4 x 6") w/ BL4080F: 370 x 120 x 152 mm (14-1/2 x 4-3/4 x 6")
Độ Chiếu Sáng Spot / Flood / Spot-Flood: 82,000 / 520 / 60,000 lx
Độ Sáng Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm
Trọng Lượng 1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)