UR006GZ02 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN

UR006GZ02

Tính năng

( Không kèm pin sạc )

Độ Rộng Lưỡi Cắt Metal Blade: 255 mm (10"),Nylon Cutting Head: 430 mm (17") Plastic Blade: 305 mm (12")
Kích thước (L X W X H) w/o Cutting Tool, w/ BL4050F: UR006G: 1,840 x 681 x 563 mm (72-1/2 x 26-3/4 x 22-1/4")
Trọng Lượng UR006G: 5.6 - 6.2 kg (12.3 - 13.7 lbs.)
Tốc Độ Không Tải Metal Blade (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Nylon Cutting Head (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 Plastic Blade (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Kích Cỡ Trục M10 x 1.25 LH
Đầu cắt cỏ (197993-1), lưỡi nhựa 255 (126642-3), lưỡi kim loại 2 răng 255(D-66064 ), tuýp mở (782238-6), cờ lê lục giác (783202-0), túi đựng phụ kiện (831304-7), kính bảo hộ (195246-2), dây đeo vai (122A37-4)(UR006G)/ (127759-5)(UR007G), viền nhựa bọc lưỡi cắt (144392-8)