Dòng Công Cụ Chăm Sóc Cảnh Quan

Máy Cắt Cỏ Đẩy

DLM380PM2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(380MM)(18VX2)

12.420.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DLM431PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

15.480.000 VND

2 pin18V 5Ah và 1 sạc nhanh 2 cổng

DLM432CT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

13.100.000 VND

Sạc 2 cổng, 2 pin 18V 5.0Ah

DLM460Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

12.660.000 VND

Không kèm pin và sạc

DLM460PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

19.180.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

DLM533Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

31.760.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DLM533PT4 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

41.620.000 VND

4 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

Máy Cắt Cỏ

DUR190URT1 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18V)

10.640.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah 18v

DUR190UZX1 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18V)

4.880.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUR187UZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18V)

4.880.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUR187URF MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL(18V)

8.000.000 VND

1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DUR369APT2 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

16.460.000 VND

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc nhanh 2 cổng

9.040.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UR100DWYE MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

4.780.000 VND

2 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

UR100DZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

2.700.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UR100DZY MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

2.920.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UR201CZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

11.540.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Đa Năng

DUX18RGX4 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(18V)

11.902.000 VND

1 Pin 18V 6 Ah , 1 Sạc Nhanh

UX01GZ MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

7.546.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Tỉa Hàng Rào

DUH523ZX1 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(520MM)(18V)

3.344.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUH523RTX1 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(520MM)(18V)

7.634.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH602RT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(600MM/BL)(18V)

11.924.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH604SRT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(600MM/BL)(18V)

17.336.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH754SRT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(750MM/BL)(18V)

17.908.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

DUH752RT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(750MM/BL)(18V)

12.254.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

DUM604Z MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(18V)

2.442.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUM604SY MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(18V)

5.236.000 VND

1 sạc, 1 pin 18V 1.5 Ah

DUN461WZ MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(460MM)(18V)

4.114.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

UH009GZ01 CORDLESS HEDGE TRIMMER(750MM/BL)(40V MAX)

10.736.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

UH201DZ MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

1.782.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UH353DSY MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

4.466.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

UH353DZ MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UM600DSYE MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

4.774.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

UM600DZ MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

2.200.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UN460WDZ MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(460MM)(12V MAX)

4.114.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Thổi

DUB184Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18V)

4.290.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185Z MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

1.804.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185RT MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

6.160.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUB363ZV MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

10.406.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB362Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

10.076.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UB001GZ MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

UB100DZ MÁY THỔI DÙNG PIN(12V MAX)

1.738.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Xe Vận Chuyển Hàng Hóa

Máy Cắt Cành

DUP362ZN MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18Vx2)

33.704.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUP361Z MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

29.678.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUP361RM2 MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

34.144.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah 18v

Máy Phun Thuốc

Máy Cắt Bê Tông

Máy Khoan Đất

DDG460ZX4 MÁY KHOAN ĐẤT DÙNG PIN

16.346.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Tỉa Hàng Rào 1

DUM111ZX MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(110MM)(18V)

2.244.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

UM110DWYX MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(110MM)(18V)

3.410.000 VND

Sạc DC18WA , 1 pin 1.5Ah BL1815G