DTW1004Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

DTW1004Z

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 223 x 91 x 289 mm (8-3/4 x 3-5/8 x 11-3/8")
Lưc đập/Tốc độ đập Hard / Med. / Soft: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Lực Siết Tối Đa 1,050 N·m (780 ft.lbs.)
Trọng Lượng 3.1 - 3.4 kg (6.8 - 7.5 lbs.)
Tốc Độ Không Tải Hard / Med. / Soft: 0 - 2,000 / 0 - 1,000 / 0 - 900 minˉ¹
Cường độ âm thanh 106 dB(A)
Độ ồn áp suất 98 dB(A)
Cốt 12.7 mm (1/2")
Độ Rung/Tốc Độ Rung Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool: 18.4 m/s²
Vít (+) M412 (251314-2), móc treo (346949-3) (máy không kèm đầu tuýp).