UM110D001 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(110MM)(BL1815G*1+DC18WB)(18V)

UM110D001

Tính năng

( BL1815G*1+1*DC18WB )

Sử Dụng Liên Tục(Phút) w/ BL1815G: 65
Độ Rộng Lưỡi Cắt Grass Shear Blade: 110 mm (4-5/16"), Hedge Trimmer Blade: 200 mm (7-7/8")
Điều chỉnh độ sâu 15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
Kích thước (L X W X H) w/ BL1815G: 331 x 120 x 130 mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Trọng Lượng 1.4 - 1.5 kg
Độ ồn áp suất 70 dB(A)
Nhịp Cắt 2,500
Độ Rung/Tốc Độ Rung 2.5 m/s² or less
Lưỡi tỉa hàng rào (191N24-2), Bảo vệ lưỡi (413885-9), Vỏ bảo vệ lưỡi (458342-0), Pin, Sạc.