DF330DWE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

DF330DWE

Tính năng

( Sạc,2 pin 1.3Ah )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Steel: 10 mm (3/8") Wood (Self-Feed Bit): 42 mm (1-5/8") Adjustable Circle: 42 mm (1-5/8") Flat Bit: 24 mm (15/16") Formwork: 24 mm (15/16") Forstner Drill Bit: 42 mm (1-5/8") Hole Saw: 42 mm (1-5/8") Multi-Siding Core Bit: 42 mm (1-5/8") Ship Auger: 24 mm (15/16") Single Spur Auger Bit: 24 mm (15/16") Wood (Drill Bit): 24 mm (15/16")
Khả Năng Đầu Cặp 0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Kích thước (L X W X H) 189 x 53 x 183 mm (7-7/16 x 2-1/16 x7-1/4")
Lực Siết Tối Đa Hard / Soft: 24 / 14 N·m
Lực Siết Khóa Tối Đa 22 N·m (200 in.lbs.)
Trọng Lượng 1 kg (2.2 lbs.)
Tốc Độ Không Tải High / Low: 0 - 1,300 / 0 - 350 High: 0 - 1,300 Low: 0 - 350
Mũi vít (+)(+)(784202-3), bao tay cầm(168467-9)