DTS141Z MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

DTS141Z

Tính năng

Giá : 9.460.000 VND ( Không bao gồm pin, sạc )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Machine screw : M4 - M8 (5/32" - 5/16") - Standard bolt : M5 - M8 (3/16" - 5/16") - Coarse thread (in length): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
Kích thước (L X W X H) BL1850, BL1840, BL1830: 136x79x240mm: (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2") - BL1820, BL1815/N: 136x79x223mm: (5-3/8"x3-1/8"x8-3/4")
Lưc đập/Tốc độ đập Hard / Medium / Soft : 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,400
Lực Siết Tối Đa 40N·m
Trọng Lượng 1.2-1.5kg
Tốc Độ Không Tải Hard / Medium / Soft : 0-3,200 / 0-2,000/ 0-1,200