6952 MÁY VẶN VÍT

6952

Tính năng

Khả Năng Machine Screw: M4 - M10 (5/32 - 3/8") Standard Bolt: M6 - M14 (7/32 - 9/16") High Strength Bolt: M6 - M10 (7/32 - 3/8") Steel: 22 mm (7/8") Wood (Auger Bit): 24 mm (15/16")
Công Suất Đầu Vào 270W
Đầu Cốt 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập 0 - 3,100
Lực Siết Tối Đa 120 N·m (88.5 ft.lbs.)
Trọng Lượng 1.4 kg (3.1 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 2.5 m (8.2 ft)
Mũi vít Phillips