AF353 MÁY BẮN ĐINH DÙNG HƠI

AF353

Tính năng

Áp Lực Khí 0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Điều chỉnh độ sâu With tool adjustment
YW Nails: 130 ( 2 strips)
Trọng Lượng 0.9 Kg (2.0 lbs)
Kính an toàn; Dầu; Bộ chuyển đổi mũi; Cờ lê lục giác 3; Hộp đựng bằng nhựa.