ML003G ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG PIN(40V MAX/18V/14.4V)

ML003G

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ Handle in Retracted Position: 249x298x280mm (9-3/4"x11-3/4"x11")w/ Handle in Upright Position: 249x298x386 mm (9-3/4"x11-3/4"x15-1/4")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 500 / 200 lx at 0.5m from the light source: 1,900/ 800 lx
Độ Sáng 1,100 / 450 lm
Trọng Lượng 3.7 - 4.7 kg (8.2- 10.4 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) Up to: 22 (Low mode, with BL4040)