ML005GX ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG PIN

ML005GX

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ Handle in Retracted Position : 248 x 309 x 296 mm (9-3/4 x 12-1/8 x 11-5/8") w/ Handle in Upright Position : 248 x 309 x 423 mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source : (High / Mid / Low) 2,100 / 1,000 / 500 lx
Độ Sáng High / Mid / Low: 3,600 / 1,800 / 900 lm
Trọng Lượng 4.6 - 6.5 kg (10.1 - 14.3 lbs.)
Chụp chống chói (GM00002358)