CL003GZ014 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(MÀU TRẮNG/BL)(40V)

CL003GZ014

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Khả Năng 250 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) w/ BL4025, Mode 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
Kích thước (L X W X H) w/ Pipe & Nozzle, w/ BL4020 / BL4025 : 1,106 x 113 x 177 mm (43-1/2 x 4-7/16 x 7") w/ Pipe & Nozzle, w/ BL4040 : 1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Lưu lượng khí tối đa 1.0 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 20 kPa (2,000 mmH2O)
Trọng Lượng 1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.) 22 min 50 min 45 min 28 min DC40RA 30 min 85 min 67 min 38 min DC40RC *1 BL4020 2.0Ah *1 BL4025 2.5Ah *1 BL4040 4.0Ah BL4050F
lưu lượng hút tối đa w/ Easy shake off filter EX, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
Bộ lọc H (1910C9-5  ), đầu hút T ( 127825-8), đầu hút khe (413770-6), kẹp giữ ống (459354-6), ống thẳng nhựa (459353-8)