ML001G ĐÈN LED DÙNG PIN(40V MAX)

DML001G

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ BL4025: 281 x 88 x 121 mm (11-1/8 x 3-1/2 x 4-3/4")w/ BL4040: 287 x 88 x 136 mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 3,000 lx
Độ Sáng 160 lm
Trọng Lượng 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) Up to: 55
Móc đeo dây