Máy Dùng Cho Ngành Công Nghiệp

Máy Vặn Vít

DFT024FNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

20.724.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFT025FNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

20.724.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFT060FNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

20.724.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Vặn Vít Góc

DFL020FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

22.110.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL063FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

22.110.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL083FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(14.4V)

21.670.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL125FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(14.4V)

21.670.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL204FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(14.4V)

21.670.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL302FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(14.4V)

33.770.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL403FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(14.4V)

33.770.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFL651FZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

44.770.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Vặn Vít

TDA100DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(14.4V)

19.382.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TD044DNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)

11.968.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTDA040Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(14.4V)

18.920.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTDA070Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(14.4V)

18.920.000 VND

Không bao gồm pin, sạc