196809-7 BCV03/BỘ CHUYỂN ĐỔI PIN/BCV03

196809-7 (BCV03)

Tính năng

Kích thước (L X W X H) 166 (6-1/2) x 153 (6) x (H1) 105 (4-1/8), (H2) 97 (3-13/16)
Trọng Lượng BL1815N: 1.3 Kg(2.8Ibs), BL1830/1840 :1.8 Kg(3.9Ibs)