Máy Thổi

Máy Thổi

DUB184Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18V)

4.290.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185Z MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

1.804.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185RT MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

6.160.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUB363ZV MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

10.406.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB362Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

10.076.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UB001GZ MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

UB100DZ MÁY THỔI DÙNG PIN(12V MAX)

1.738.000 VND

Không bao gồm pin và sạc