Máy Bào / Máy Phay

Máy Bào Bàn

Máy Ghép Mộng

DPJ180Z MÁY GHÉP MỘNG DÙNG PIN(18V)

6.270.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPJ180RFE MÁY GHÉP MỘNG DÙNG PIN(18V)

10.978.000 VND

Sạc nhanh, 02 pin 18V 3,0 Ah.

Máy Cắt Thạch Cao

DCO181RTJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(BL)(18V)

12.034.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DCO181Z MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(BL)(18V)

5.478.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

8.162.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 12v 1.5Ah

SD100DZ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

5.764.000 VND

Không bao gồm pin , sạc