Máy Khoan, Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2.

Máy khoan, Vặn Vít

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DF001DW MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

Bao gồm pin và cáp sạc

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DA001GZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DF488DWAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Bào gồm sạc DC18WA, 2 pin BL1820G 2.0Ah

Máy Vặn Vít

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc DC18SD

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1830B 18V 3.0 Ah

DTD153RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1850B 18V 5.0 Ah

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

Sạc nhanh, 2 pin 12Vmax 2.0Ah, Thùng Makpac loại 1

DTD156SF1J MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

1 BL1830B battery,1 DC18SD charger

DTD172RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B

Máy Vặn Vít 4 chức năng

Máy Vặn Vít Xung Dầu

Máy Siết Bu Lông

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW300FJX4 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW1001JX2 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN (19MM/DÂY ĐEO/BL)(18V)

2 Pin 18V, 5A.h, 1 Sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

TW202D001 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(18V)

2 pin 2.0Ah(BL1820G), sạc nhanh (DC18WB), hộp đựng đồ (821909-1)

Máy Khoan Góc

Máy Siết Bu Lông Góc