Máy Khoan, Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DHP484RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B, 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP485SFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc (DC18SD)

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

1 sạc (DC10WA), 2 pin 10.8V 1.3Ah (BL1013)

HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

1 sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B)

HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh, thùng Makpac loại 2(821550-0)

Máy khoan, Vặn Vít

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 pin 18V 1.5Ah (BL1815N), 1 sạc (DC18SD)

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1 Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin 3.0Ah (BL1830B)

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Sạc nhanh. (DC18RC), 2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B)

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin18V 5.0Ah (BL1850B)

DDF485SFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 Sạc (DC18SD)

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DF002GA201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40V 2.0Ah (BL4020) , 1 Sạc (DC40RC), thùng Makpac loại 2(821550-0)

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 2.5Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA), thùng Makpac loại 2(821550-0)

DF032DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DF033DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 1.5Ah (BL1016)

DF332DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DF333DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B)

DF333DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (12VMAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB), 2 pin 12V 1.5Ah (BL1016)

Máy Vặn Vít

DTD157RTJ MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 5.0Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTD156SFE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin BL1830B 18V 3.0Ah, 1 sạc DC18SD

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1830B 18V 3.0 Ah

DTD153RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

01 sạc nhanh DC18RC, 02 pin BL1850B 18V 5.0 Ah

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

2 pin 40V 4.0Ah (BL4040), sạc nhanh (DC40RA)

TD022DSE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)

2 pin 1.5Ah (BL0715), sạc (DC10WA)

TD090DWE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

2 pin 1.3Ah (BL1013), sạc (DC10WA)

TD110DSAE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD110DSYE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), sạc nhanh (DC10SB)

M6901D001 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2 Pin BL1815G 1.5Ah, 1 Sạc DC18WB

DTD156SF1J MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

1 pin 18V 3.0Ah (BL1830B),1 sạc (DC18SD)

DTD172RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (18V)

Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B

TD003GA201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (40VMAX)

2 Pin 40V 2.0Ah (BL4020), 1 sạc (DC40RC)

Máy Vặn Vít 4 chức năng

Máy Vặn Vít Xung Dầu

Máy Siết Bu Lông

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah( BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5.0Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin BL1830B 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh (DC40RA), 2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040)

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

TW202D001 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(18V)

2 pin 2.0Ah(BL1820G), sạc nhanh (DC18WB), hộp đựng đồ (821909-1)

Máy Khoan Góc

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc