TD002GD202 MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

TD002GD202

Tính năng

( 2 pin 2.5 Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA) )

Khả Năng Machine screw: M4 - M8 (5/32 - 5/16") / Standard bolt: M5 - M16 (3/16 - 5/8") High strength bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: 119 x 86 x 247 mm (4-11/16 x 3-3/8 x 9-3/4")
Lực siết Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Chuôi Lục Giác 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập Max / Hard / Med. / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode: 0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / 0 - 4,600 / - / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / - / 0 - 2,600
Lực Siết Tối Đa 220 N·m (1,950 in.lbs.)
Trọng Lượng 1.7kg (BL4020) - 2.9 kg(BL4080F)
Tốc Độ Không Tải Max / Hard / Med. / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 1,800 / 0 - 2,700 / 0 - 3,700 / 0 - 3,700 / 0 - 2,900 / 0 - 3,700
Cường độ âm thanh 105 dB(A)
Độ ồn áp suất Sound pressure level
Độ Rung/Tốc Độ Rung Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool: 12.9 m/s²
Vít (+) M4X12 (266622-8), móc treo (346317-0), mũi vít (+) 2-65 (784203-1)