Máy Sử Dụng Pin 18V×2

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Đất

DDG460ZX4 MÁY KHOAN ĐẤT DÙNG PIN

16.346.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Khoan Góc

DDA460ZK MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

15.664.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Siết Cắt Bu Lông

Máy Cắt Sắt

DLW140Z MÁY CẮT KIM LOẠI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

9.878.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Mài Góc

DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.908.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.766.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

8.052.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.172.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa

DHS900Z MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18VX2)

12.848.000 VND

Không gồm bao gồm pin , sạc

DHS710RM2J MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

12.430.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DHS710Z MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHS900ZU MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18VX2)

14.234.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

DHS900PT2 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18Vx2)

20.086.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu

Máy Cưa Kiếm

DJR360Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(18VX2)

7.106.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cắt Bê Tông

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao

Máy Đa Năng

Máy Cắt Cỏ

DUR369APT2 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

16.460.000 VND

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc nhanh 2 cổng

UR201CZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

11.540.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cắt Tỉa Cành

DUP362ZN MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18Vx2)

33.704.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUP361Z MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

29.678.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUP361RM2 MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

34.144.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah 18v

Máy Thổi

DUB363ZV MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

10.406.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB362Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

10.076.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cắt Cỏ Đẩy

DLM380PM2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(380MM)(18VX2)

12.420.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DLM431PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

15.480.000 VND

2 pin18V 5Ah và 1 sạc nhanh 2 cổng

DLM432CT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

13.100.000 VND

Sạc 2 cổng, 2 pin 18V 5.0Ah

DLM460Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

12.660.000 VND

Không kèm pin và sạc

DLM460PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

19.180.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

DLM533Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

31.760.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DLM533PT4 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

41.620.000 VND

4 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

Máy Cưa Xích

DUC353Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(350MM/BL)(18VX2)

8.074.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUC406Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(400MM/BL)(18Vx2)

9.988.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Hút Bụi Thẳng Đứng

Máy Hút Bụi

DVC862LRT2 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

17.578.000 VND

Sạc nhanh, 2 Pin 5.0 Ah

DVC862LZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(18VX2)

10.384.000 VND

Không kèm pin, sạc