HM1201 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG(CHUÔI LỤC GIÁC 21MM)

HM1201

Tính năng

Lực thổi mỗi phút 2,000
Công Suất Đầu Vào 1,130W
Lưc Đập 13 J
Trọng Lượng 9.1 kg (20.1 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 5.0 m (16.4 ft)
Mủi đục nhọn, khóa lục giác, tay cầm.