PLATFORM

Máy Sử Dụng Pin 40VMax

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA011GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA021GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA023GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA013GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA027GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA038GZ05MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

2 pin 40Vmax 4.0Ah, 1 sạc nhanh, thùng Makpac loại 4.

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah, 1 sạc nhanh

SP001GZ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DA001GZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

AS001GZ01 MÁY THỔI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA039GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

GA041GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

GA042GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

Máy Sử Dụng Pin 18V×2

DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DHR280PT2J MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/28MM/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng, thùng Makpac loại 4

DHR282PT2J MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/28MM/AWS/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng, thùng Makpac loại 4

DUR369APT2 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc nhanh 2 cổng