PLATFORM

Máy Sử Dụng Pin 40VMax

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh, 2 pin 40Vmax 4.0Ah, thùng Makpac loại 3.

GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA011GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA021GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA023GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA013GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA027GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

GA038GZ05MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

2 pin 40Vmax 4.0Ah, 1 sạc nhanh, thùng Makpac loại 4.

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah, 1 sạc nhanh

SP001GZ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

Máy Sử Dụng Pin 18V×2

DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DHR280PT2J MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/28MM/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng, thùng Makpac loại 4

DHR282PT2J MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/28MM/AWS/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng, thùng Makpac loại 4

DUR369APT2 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc nhanh 2 cổng

Máy Sử Dụng Pin 18V

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DKP181Z MÁY BÀO DÙNG PIN

Không bao gồm pin và sạc

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DKP180Z MÁY BÀO DÙNG PIN(18V)

Không bao gồm pin và sạc

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc