PLATFORM

Máy Sử Dụng Pin 40VMax

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

18.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah, Thùng makpac loại 3

DF001GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.084.000 VND

Không kèm pin và sạc

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

14.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.5Ah

DF002GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

4.246.000 VND

Không kèm pin và sạc

TW004GD201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(40VMAX)

17.446.000 VND

2 pin 40Vmax 2.5Ah, 1 sạc nhanh

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

22.924.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

TW001GZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.286.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TW001GZ02 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.572.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

FN001GZ02 MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN

14.190.000 VND

Không kèm pin sạc

GA003GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

16.984.000 VND

Fast charger, 2 battery 4.0Ah

GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA005GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.116.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin sạc

GA011GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.358.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah.

GA011GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin, sạc.

UB001GZ MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

GA021GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA013GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.490.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah.

GA021GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA023GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA023GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không kèm pin sạc

GA013GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin, sạc

UH009GZ01 CORDLESS HEDGE TRIMMER(750MM/BL)(40V MAX)

10.736.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

17.446.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 40v 4.0Ah

TD001GZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

5.808.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

GA027GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA027GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA029GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA029GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không bao gồm pin sạc

GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.654.000 VND

Không kèm pin sạc

GA037GZ05 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.218.000 VND

Không kèm pin sạc

GA038GZ05MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.592.000 VND

Không kèm pin sạc

9.040.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

19.426.000 VND

02 pin 40V Max 4.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP002GA201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

11.352.000 VND

02 pin 40V max 2.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

14.894.000 VND

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh.

UX01GZ MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

7.546.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

20.504.000 VND

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah, 1 sạc nhanh

HS003GZ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

8.646.000 VND

không bao gồm pin và sạc

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

18.392.000 VND

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah, 1 sạc nhanh

JR001GZ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

6.776.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

Bộ Cấp Nguồn Đeo Vai

Máy Sử Dụng Pin 18V×2

DDA460ZK MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

15.664.000 VND

Không kèm pin sạc

DDG460ZX4 MÁY KHOAN ĐẤT DÙNG PIN

16.346.000 VND

Không kèm pin sạc

DLM380PM2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(380MM)(18VX2)

12.420.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DLM431PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

15.480.000 VND

2 pin18V 5Ah và 1 sạc nhanh 2 cổng

DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.908.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DLM432CT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(430MM)(18VX2)

13.100.000 VND

Sạc 2 cổng, 2 pin 18V 5.0Ah

DLM460Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

12.660.000 VND

Không kèm pin và sạc

DLM460PT2 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

19.180.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.766.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

8.052.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.172.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DLM533Z MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

31.760.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB363ZV MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

10.406.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUC353Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(350MM/BL)(18VX2)

8.074.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUC406Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(400MM/BL)(18Vx2)

9.988.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DLW140Z MÁY CẮT KIM LOẠI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

9.878.000 VND

Không kèm pin và sạc

DLM533PT4 MÁY CẮT CỎ ĐẨY DÙNG PIN(530MM/BL)(18VX2)

41.620.000 VND

4 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

DCE090T2X2 MÁY CẮT BÊ TÔNG DÙNG PIN(230MM/BL)

26.202.000 VND

2 pin 18V 5.0 Ah, 1 sạc nhanh

DUB362Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

10.076.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUP362ZN MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18Vx2)

33.704.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DHS900Z MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18VX2)

12.848.000 VND

Không gồm bao gồm pin , sạc

DHS710RM2J MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

12.430.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DHS710Z MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

6.820.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUP361Z MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

29.678.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DHW080PT2 MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC CAO DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

21.384.000 VND

Sạc nhanh 2 cổng , 2 pin 18v 5.0Ah

DUP361RM2 MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

34.144.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah 18v

DHS900ZU MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18VX2)

14.234.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

DHS900PT2 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18Vx2)

20.086.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh 2 cổng

DUR369APT2 MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

16.460.000 VND

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc nhanh 2 cổng

DJR360Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(18VX2)

7.106.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DVC862LRT2 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18VX2)

17.578.000 VND

Sạc nhanh, 2 Pin 5.0 Ah

DVC862LZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(18VX2)

10.384.000 VND

Không kèm pin, sạc

UR201CZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

11.540.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Sử Dụng Pin 18V

DTW700Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.590.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.160.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.672.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD157Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

3.190.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

9.878.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DTL061Z MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

10.987.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.242.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408ZX1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.650.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171ZB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171ZAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD170RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.936.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTL063Z MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDA350Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(18V)

7.700.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.980.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DDA450Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

7.414.000 VND

Không kèm pin và sạc

DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.940.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DJV182Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

7.260.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA418RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.650.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.468.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DKP181Z MÁY BÀO DÙNG PIN

6.886.000 VND

không bao gồm pin và sạc

DDF453SFX7 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

4.884.000 VND

Bao gồm sạc và pin 3Ah

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

5.742.000 VND

Bao gồm sạc, 2 pin 1.5Ah

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

3.828.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA506RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTM51RFE10 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

10.934.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

4.950.000 VND

Not battery, charger

DJV181Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)(18V)

7.260.000 VND

không bao gồm pin và sạc

DGA508RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.524.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDF482Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.618.000 VND

Không gồm pin và sạc

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

14.740.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DJS161Z MÁY CẮT KIM LOẠI THẲNG DÙNG PIN(18V)

7.370.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DJV180Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(18V)

6.710.000 VND

Not battery and charger

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

8.382.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

10.164.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 5Ah

DDF484Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.520.000 VND

Không kèm pin sạc

DTP141Z MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

6.842.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DKP181ZU MÁY BÀO DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

7.920.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DKP180Z MÁY BÀO DÙNG PIN(18V)

5.544.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTP141RTE MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

14.300.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DJV180RFE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(18V)

11.396.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DTR180Z MÁY BUỘC DÂY THÉP DÙNG PIN

29.128.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDF485Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.684.000 VND

Không kèm pin sạc

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DTS141Z MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

9.460.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDF487Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.816.000 VND

Không kèm pin sạc

DTS141RME MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

14.916.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DGA514RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA518RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW1001Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW1002Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW180Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

13.112.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW181Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.600.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW190SFX7 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

5.434.000 VND

1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.106.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW251Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.490.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW251RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTW285Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGD800Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW285XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGD801Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW285RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

13.970.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DGP180RT MÁY BƠM MỠ DÙNG PIN(18V)

11.770.000 VND

1 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGP180Z MÁY BƠM MỠ DÙNG PIN(18V)

7.722.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHK180RTJ MÁY CẠO ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)

19.382.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DUB184Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18V)

4.290.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DHK180Z MÁY CẠO ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)

13.200.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DMP180Z MÁY BƠM HƠI DÙNG PIN(18V)

2.112.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.036.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DMR050 RADIO CÓ ĐÈN DÙNG PIN(18V/14.4V)

3.652.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DFJ212AL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DTW450Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.558.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW450RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.058.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DRT50Z MÁY ĐÁNH CẠNH DÙNG PIN(BL)(18V)

4.488.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DFJ212AM ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DHP453Z MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.552.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFJ212ZL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC102Z MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V-14.4V)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DFJ212ZM ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DBS180RTJ MÁY CHÀ NHÁM BĂNG DÙNG PIN(9MM X 533MM/BL)

13.992.000 VND

2 pin 18v 5.0Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng makpac

DHP481RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

12.985.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DSC121ZK MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V)

60.082.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUC254Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(BL)(18V)

7.194.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DFJ213AL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

4.752.000 VND

không kèm pin, sạc

DUB185Z MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

1.804.000 VND

Không bao gồm pin và sạc