PLATFORM

Máy Sử Dụng Pin 40VMax

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DF002GA201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40V 2.0Ah (BL4020) , 1 Sạc (DC40RC), thùng Makpac loại 2(821550-0)

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 2.5Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA), thùng Makpac loại 2(821550-0)

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

1 sạc nhanh (DC40RA), 2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040)

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

2 pin 40V 4.0Ah (BL4040), sạc nhanh (DC40RA)

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh, thùng Makpac loại 2(821550-0)

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040), 1 sạc nhanh (DC40RA)

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah (BL4040), 1 sạc nhanh (DC40RA)

JR002GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

1 Sạc nhanh DC40RA, 2 pin 40V 4.0Ah (BL4040)

TD003GA201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN (BL) (40VMAX)

2 Pin 40V 2.0Ah (BL4020), 1 sạc (DC40RC)

PM001GT201 MÁY PHUN THUỐC DÙNG PIN(BL)(40VMAX X2)

2 pin 5.0 Ah BL4050F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB

PM001GL201 MÁY PHUN THUỐC DÙNG PIN(BL)(40VMAX)

2 pin 8.0 Ah BL4080F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB

TD002GD202 MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

2 pin 2.5 Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA)

Máy Sử Dụng Pin 18V×2

DHS710RM2J MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

2 pin 18V 4Ah BL1840B, 1 sạc nhanh DC18RC

DUP361RM2 MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(18VX2)

2 pin 18V 4.0Ah (BL1840B) ,1 Sạc nhanh (DC18RC)

DHS900PT2 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh 2 cổng DC18RD