TD022DSE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)

TD022DSE

Tính năng

( Sạc , 2 pin 7.2v 1.5Ah )

Khả Năng Machine screw : M3 - M8 (1/8" - 5/16") Standard bolt : M3 - M8 (1/8" - 5/16") High strength bolt : M3 - M6 (1/8" - 1/4") Coarse thread (in length): 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
Kích thước (L X W X H) Straight Type: 282x42x52mm(11-1/8"x1-5/8"x2-1/16") Pistol Type: 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
Chuôi Lục Giác 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập 0 - 3,000
Lực Siết Tối Đa 25 N·m (220 in·lbs)
Trọng Lượng 0.56 kg (1.2 lbs)
Tốc Độ Không Tải 0 - 2,450
Cường độ âm thanh 96 dB(A)
Độ ồn áp suất 85 dB(A)
Độ Rung/Tốc Độ Rung Fastening Bolt: 7.0 m/s²
Mũi vít (1 cái)