CLX228S COMBO KIT BỘ SẢN PHẨM(HP333D+TD110D)(12V MAX)

CLX228S

Tính năng

( 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh )