Máy Cắt

Máy Chấn Thép

DSC163ZK MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

70.818.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC191Z MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(18V)

67.452.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC251ZK MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

39.402.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC251RT MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

41.888.000 VND

1 sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

Máy Buộc Dây Thép

DTR180Z MÁY BUỘC DÂY THÉP DÙNG PIN

29.128.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cắt Sắt Ren

DSC102Z MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V-14.4V)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC121ZK MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V)

60.082.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

SC103DZ MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Máy Cắt Đá / Gạch 1 (không bụi)

Máy Cưa Vòng

DPB180RFE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(120X120MM)(18V)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah.

DPB182Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(64X64MM)(18V)

8.646.000 VND

Không kèm pin và sạc.

DPB183Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

9.020.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPB183RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

15.400.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 18V 5.0 Ah

DPB184Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

8.646.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPB184RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

15.026.000 VND

Sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah.

DPB181Z CORDLESS PORTABLE BAND SAW(64X64MM)(18V)

8.646.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Đột Lỗ Thủy Lực

DPP200ZK MÁY ĐỘT LỖ THỦY LỰC DÙNG PIN(18V)

76.142.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

Máy Cắt Tôn

Máy Cắt Tường

Máy Cắt Kim Loại

Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm