KT001GZ ẤM ĐUN NƯỚC SỬ DỤNG PIN (40VMAX)

KT001GZ

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Kích thước (L X W X H) w/o Battery: 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8") w/ BL4020 / BL4025: 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8") w/ BL4040: 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8") w/ BL4050F: 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8") w/ BL4080F: 233 x 328 x 307 mm (9-1/8 x 12-7/8 x 12-1/8")
Trọng Lượng 2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)
Dung tích bình chứa 800 mL