Máy Mài / Máy Chà Nhám

Máy Mài Góc

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

10.987.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.242.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408ZX1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.650.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.980.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.940.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA418RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.650.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.468.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA506RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA508RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA514RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA518RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

13.112.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.600.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.908.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.766.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

8.052.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

7.172.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA402RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

8.668.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

DGA402Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2.860.000 VND

Không kèm pin sạc

DGA404RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

10.626.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA003GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

16.984.000 VND

Fast charger, 2 battery 4.0Ah

GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA005GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.116.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin sạc

GA011GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.358.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah.

GA011GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin, sạc.

GA021GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA013GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

17.490.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah.

GA021GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA023GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA023GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không kèm pin sạc

GA013GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.478.000 VND

Không kèm pin, sạc

GA027GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.238.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA027GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.270.000 VND

Không kèm pin sạc

GA029GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

18.348.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

GA029GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.402.000 VND

Không bao gồm pin sạc

GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không kèm pin sạc

GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.654.000 VND

Không kèm pin sạc

GA037GZ05 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.218.000 VND

Không kèm pin sạc

GA038GZ05MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

9.592.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

Máy Đánh Bóng

DPV300Z MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

6.710.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DPV300RTJ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

13.200.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Chà Nhám Tường

DSL800Z MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

16.434.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSL800RTE MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

22.440.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah

DSL801Z MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

14.300.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Đa Năng

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

3.828.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTM51RFE10 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

10.934.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

4.950.000 VND

Not battery, charger

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

14.740.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

TM30DZ MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

3.080.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TM30DSYEX4 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

5.632.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

TM30DSYE MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

5.346.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Mài Thẳng

Máy Mài 2 Đá

Máy Chà Nhám