CL001GZ19 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

CL001GZ19

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa 730 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) w/ BL4040, 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: 1,066 x 113 x 152 mm (42 x 4-7/16 x 6") w/ BL4040: 1,081 x 113 x 152 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6")
Lưu lượng khí tối đa 1.2 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 21 kPa
Trọng Lượng 1.7 - 2.3 kg (3.5 - 5.1 lbs.
lưu lượng hút tối đa w/ Easy Shake Off Filter, 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
Đầu hút T (127825-8), đầu hút khe (413770-6), giá đỡ đầu hút khe (459354-6), ống(459353-8), bộ lọc HEPA (199989-8 ), túi bụi cao cấp (199966-0)