TD112DNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

TD112DNZ

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa High Strength Bolt: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Standard Bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Chiều cao mũi tâm 25 mm
Kích thước (H X D X W) w/ BL1016/BL1021B: 145 x 64 x 221 mm (5-3/4 x 2-1/2 x 8-3/4") w/ BL1041B: 145 x 64 x 240 mm (5-3/4 x 2-1/2 x 9-1/2") w/o Battery: 145 x 52 x 195 mm (5-3/4 x 2-1/16 x 7-5/8")
Chuôi Lục Giác 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập Hard / Soft: 0 - 3,900 / 0 - 3,300
Lực Siết Tối Đa Hard / Soft: 135 / 80 N·m (1,200 / 700 in.lbs.
Trọng Lượng 0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)
Tốc Độ Không Tải Hard / Soft: 0 - 3,000 / 0 - 2,000
Cường độ âm thanh 104 dB(A)
Độ ồn áp suất 93 dB(A)
Độ Rung/Tốc Độ Rung 10.9 m/s²