DML808 ĐÈN LED DÙNG PIN(14.4V-18V)

DML808

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) w/ BL1815N / BL1820B: 280 x 79 x 101 mm (11 x 3-1/8 x 4") w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 x 79 x 119 mm (11-3/4 x 3-1/8 x 4-11/16")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 170 - 4,500 lx
Độ Sáng 190 lm
Trọng Lượng 0.73 - 1.09 kg (1.6 - 2.4 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) Up to: 32
Móc đeo dây