HM1511 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG(CHUÔI LỤC GIÁC 30MM/AVT)

HM1511

Tính năng

Lực thổi mỗi phút 1,300
Công Suất Đầu Vào 1,850W
Kích thước (L X W X H) 781 x 130 x 266 mm (30-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
Lưc Đập EPTA-Procedure 05/2009: HM1511: 48.9 J / HM1501: 48.1 J
Trọng Lượng HM1511: 19.2 kg (42.3 lbs.) / HM1511: 18.4 kg (40.6 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 5.0 m (16.4 ft)
Mũi đục 400 (D-15285)