Máy Sử Dụng Pin 10.8V

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

1 sạc (DC10WA), 2 pin 10.8V 1.3Ah (BL1013)

Máy Vặn Vít

Máy Cưa Đĩa

Máy Cắt

Máy Cưa Lọng

Máy Cưa Kiếm

Đèn

Máy Hút Bụi