DFV214A01 ÁO KHOÁC KHÔNG TAY LÀM MÁT DÙNG PIN SIZES-L

DFV214A01

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Lưu Lượng Khí Mode 4: 2.7, Mode 3: 2.3, Mode 2: 1.8, Mode 1: 1.3
Sử Dụng Liên Tục(giờ) Mode 4: 6.5, Mode 3: 10, Mode 2: 18.5, Mode 1: 40.5
Trọng Lượng 0.23 (0.5)
Quạt rời (2 cái) (191P83-8), Bộ dây cáp nối (661752-4).