DCU604Z XE VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ DÙNG PIN (DẠNG KHUNG/BL)(18VX2)

DCU604Z

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Sử Dụng Liên Tục(Phút) 100 min* (*With four BL1860B batteries / On flat ground, with lights off, loaded with 300kg, at 5.0km/h)
Kích thước (L X W X H) DCU604: 1,450 x 730 x 820 mm (57 x 28-3/4 x 32-1/4")
Khả năng leo dốc tối đa 12°
Khả năng tải tối đa Flat ground (0 - 3 degrees): 300 kg (661 lbs) Slope (3 - 12 degrees): 180 kg (397 lbs)
Trọng Lượng DCU604: 119 - 120 kg (262 - 265 lbs.)
Khung tải hàng (191B67-2), đế nâng (1911B63-0).