198363-7 CỤC SẠC PIN/DF001D

198363-7 (DF001D)

Tính năng